בית הדין – בית הדין הרבני – הוא הגוף המשפטי שבתוך היהדות מסדיר סוגים שונים של מחלוקות ומגזרים בחיים היהודיים
בית הדין הרבני של מרכז צפון איטליה, הוקם על ידי הרב יוסף לאראס זצ"ל. בשנת 2008 ועמד בראשותו עד 2018 הוא. עובד למען האנשים, וצרכיהם של קהילות קטנות במרכז וצפון איטליה, כמו גם בדרום איטליה
בית המשפט מילא תמיד תפקיד מהותי עבור הקהילות היהודיות האיטלקיות והבינלאומיות, והתייחס לסוגיות שונות, לעיתים קרובות מאוד, עדינות ויסודיות לחיי היהודים, בעיקר בחיי היומיום שלהם.
גוף זה פועל מדי יום בכמה נושאים, ומסדיר סוגים שונים של מחלוקות ומגזרים, בהתמודדות עם מחלוקות כלכליות, שלום בית (כלומר שחזור יחסי שלום בין בני זוג לבני משפחה), גיטין (גירושים) וגיורים