הרבנים האיטלקים של העבר וההווה – rabbini.it

אתר המוקדש ללימוד התורה והיהדות – torah.it


טקסטים תנ"כיים והלכה מתורגמים למחקר יומיומי באיטלקית – libri.levy.it


אם התלמיד לא הולך אל הרב, הרב הולך אל התלמיד – virtualyeshiva.it